Zelený kratom, Co To Vlastně Je?

Nejzákladnější rozdělení kratomu je podle stáří určitých odrůd. S tím souvisí i barva. Zelený kratom je unikátní především tím, že je to takzvaný “zlatý střed mezi kratomy”.

ZELENÝ KRATOM

PRÁŠEK

Kratom - Super Green

49,99 Kč

Kratom - Green Maeng Da

49,99 Kč

Kratom - Pure Green

49,99 Kč

Kratom - Green Borneo

49,99 Kč

Kratom - Green Bali

49,99 Kč

Kratom - Green Jonkong

49,99 Kč

Kratom - Green Kasongan

49,99 Kč

Druhy Kratomu

Kratom se dělí do 4 skupin podle barvy. Nejzákladnější rozdělení kratomu je podle stáří stromu a pak jeho následného usušení. rozděluje se na zelený, bílý, červený a nakonec zlatý kratom.

- Zelený Kratom patří mezi "zlatý střed"

- Červený Kratom je ze všech nejvíce dozralý strom

- Bílý Kratom je ze všech nejmladší "nedozrálý" strom

- Zlatý Kratom nakonec je tu zlatý, který se nachazí mezi zeleným a červeným kratomem.